Зооцентърът спаси, отгледа и пусна на свобода рядък вид сови

Преди няколко дни екипът на Зоопарка освобождава цяло семейство изключително редки нощни хищни птици - забулени сови. Месец и половина специалистите от Центъра за животни полагали нужните грижи, за да могат птиците да излязат отново в природата

Зооцентърът спаси, отгледа и пусна на свобода рядък вид сови
Семейство в Добрич правило ремонт на таванското помещение в дома си, когато е открило свито гнездо, в което живеят възрастна двойка изключително редки забулени сови и техните малки. Семейството, открило гнездото, сигнализира на Центъра за защита на природата и животните. От Зооцентъра прибират птиците и месец и половина полагат грижи за тях, за да могат животните да излязат отново в природата. 
Специалистите от Зооцентъра отглеждат бебетата сови във волиера, където има достатъчно пространство да се научат да летят и ловуват под грижите на родителите си. За Зоопарка е било ключово да маркира семейството. Там се включват орнитолозите от "Durankulak Bird Ringing Camp", които взимат нужните научни данни за проследяване развитието на забулените сови.