Съвместна превантивна кампания на ОД МВР, РУО и Община Добрич за предпазване на младите хора от престъпления започва в областта

Кампанията е за предпазване на младите хора от престъпления на възраст от 18 до 25 години и ще се реализира на територията на цялата област през учебната 2023-2024 г.

Съвместна превантивна кампания на ОД МВР, РУО и Община Добрич за предпазване на младите хора от престъпления започва в областта

Кампанията ще се осъществява съвместно от ОД МВР Добрич, Регионалното управление по образованието и Община Добрич. Предвидени са поредица от срещи в училищата на територията на областта с учениците от 12-ти клас. Целта е те да бъдат подготвени за предстоящия си живот като студенти и съответно жители на други градове в страната.
Четири ще са темите, по които ще се разговаря с учениците – превенция срещу трафика на хора, превенция на употребата на наркотични вещества, престъпления против собствеността, кибепрестъпления и комуникации. 
Лекциите сред учениците ще започнат в средата на месец октомври и ще продължат до средата на месец март по предварително изготвен от РУО график. Програмата ще обхване 21 училища, в които има паралелки от 12-ти клас, което е около 960 ученици. 
Инспектор Татяна Недева от ОД МВР Добрич посочи, че целта на тази програма е да се подготвят вече пълнолетните ученици за самостоятелния им начин на живот след завършването на средното си образование и сами да могат да се предпазват от престъпления от различен характер.  
Инспектор Недева заяви още, че в нито една от осемте общини на територията на област Добрич няма създадена Комисия за трафик на хора, а единствено в Община Добрич има Общински съвет по наркотични вещества, чийто председател е зам.-кметът по Хуманитарните дейности д-р Емилия Баева.
Д-р Баева изрази удовлетвореността си за предстоящата съвместна работа с ОД на МВР Добрич, като по този начин общинските експерти вече могат да обхванат всички ученици от 5-ти до 12-ти клас. „Говоренето за превенцията от всякакъв тип зависимости е изключително важно“, заяви д-р Баева. Целта на Общинския съвет по наркотични вещества е именно превенцията и ангажирането на свободното време на подрастващите. „Опитваме се по всякакъв начин да бъдем полезни на децата и младежите“, допълни д-р Емилия Баева. 
Лекциите на тема киберпрестъпления и комуникации ще бъдат изнесени от служители на ГДБОП на 25 октомври. На тях ще присъстват около 80 ученици от ФСГ „Васил Левски“ и на възпитаници от ПМГ „Иван Вазов“. Програмата ще обхване освен ОД МВР Добрич и още 13 в цялата страна.