Скок в броя на установените с наркотици непълнолетни в област Добрич

Инспектор в ОД МВР Добрич Татяна Недева, занимаваща се с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, представи статистиката по отношение на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни лица

Скок в броя на установените с наркотици непълнолетни в област Добрич

За първото шестмесечие на 2023 година по линия на детската престъпност са извършени 31 престъпления от 32 непълнолетни лица. За сравнение през същия период на миналата година престъпленията са 25, извършени от 22 непълнолетни. 
По отношение на малолетните за първите 6 месеца на тази година са извършени 20 престъпления от 20 малолетни, докато миналата година 9 малолетни са извършили 7 престъпления. „Тук ръстът е значително по-висок, тъй като малолетните много добре осъзнават, че не носят наказателна отговорност“, посочи инспектор Недева. 
По линия на държането на наркотици през първите девет месеца на 2023 г. са установени общо 14 непълнолетни с наркотици. Най-честите престъпления при малолетните и непълнолетните лица са кражбите, сочи статистиката на ОД МВР Добрич. За 2023 г. през първото шестмесечие са извършени 20 кражби, за същия период на миналата те са едва 7.