НСОРБ с младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

До 30 юли можете да изпращате своите идеи как животът във вашето населено място да стане по-добър и по-красив

НСОРБ с младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

В НСОРБ вече са получени първите предложения на кандидатите за конкурса „Аз за моята община: един проблем – едно решение“. Не малко от тях касаят проблеми, които изискват много усилия от различни институции – подобряване на обществения транспорт, изграждане на детски градини в жилищни сгради, проблеми с опазването на общественото имущество или хигиената в градските пространства. Понякога подобни решения изискват законодателни промени и дълъг път за осъществяване на промяната. Има и много прекрасни и конкретни идеи, които могат да бъдат осъществени бързо, без значителни инвестиции и с подкрепата на местната власт. За тях се изисква просто подтик и съмишленици.


Организаторите на конкурса съветват да изберете един проблем във вашето населено място, чието решаване може да се окаже във вашите ръце. Какви предложения за неговото решаване бихте направили? Как ще прецените кое от предложенията е най-реалистично? Кого ще привлечете сред своите съмишленици? Как ще мотивирате тяхната активност и ангажираност? Чии интереси би могло да засегне предлаганото от вас решение? Какви са стъпките за решаване на проблема? Какви ресурси ще ви бъдат необходими за осъществяване на идеята? Как виждате своята роля в решаването на проблема? 

Ако отговорите на тези въпроси,  ще сте разработили своята малка „управленска програма“, която от сдружението очакват да получат  до 30 юли.

Наградният форнд е 5 000 лв., които не е нужно да бъдат вложени в осъществяване на предложената идея. За това ще ви съдействат НСОРБ и общината, в която живеете.