ОИК Каварна отказа да изпълни решение на ВАС и да възстанови Красимир Кръстев като общински съветник

След месеци, в които ОИК Каварна не успя да събере кворум, в навечерието на коледните празници, на 23 декември, тя най-после е провела заседание. Решението на комисията е да не изпълни решението на Върховния административен съд за връщане на правомощията на Красимир Кръстев.

ОИК Каварна отказа да изпълни решение на ВАС и да възстанови Красимир Кръстев като общински съветник

ОИК Каварна прекрати правомощията на Красимир Кръстев като общински съветник на 1 февруари тази година поради отсъствия от заседания и на негово място назначи Маруся Георгиева. След подадена жалба от потърпевшия първоинституциоалният съд обяви решението на ОИК Каварна като незаконосъобразно. На 13 юли ВАС препотвърди това решение и обяви, че комисията трябва да възстанови правомощията на Красимир Кръстев като общински съветник. За целта комисията трябваше да проведе заседание, след което да обяви взетото решение на официалната си страница. Повече от пет месеца след отсъждането на ВАС ОИК Каварна проведе заседание, на което обаче са събрани 6 гласа „за“ и 4 гласа „против“ възстановяването на правомощията на Красимир Кръстев. Според правилника на ОИК не е събрано необходимото мнозинство, за да бъде изпълнено решението на ВАС. Това означава, че Красимир Кръстев остава извън Общинския съвет на Каварна, а Маруся Георгиева ще продължи да заема неговото място. Ето как са гласували членовете на ОИК Каварна:

Даниела Мирчева Николова: против

Анка Николова Димитрова: за 

Исмаил Ошнудов Исмаилов: за 

Анастасия Стефанова Сигинова: против 

Валерия Илиева Кьосева-Червенкова: за

Даниела Николова Михайлова: за 

Живка Георгиева Дочевска: за. 

Инна Лазарова Иванова: против 

Йорданка Митева Денева: за 

Недялка Желева Николова: против