Община Добрич осигури средства за ремонт на Шахматния клуб

Община Добрич осигури средства за извършване на ремонтни дейности в клубната база по шахмат, предоставена за ползване на Шахматен клуб „Добруджа 2013“.

Община Добрич осигури средства за ремонт на Шахматния клуб

Дейностите включват подмяна на дограмата, поставяне на теракот, обособяване на санитарен възел и монтаж на климатик. В резултат, ще се подобрят значително условията, в които децата на Добрич развиват своите умения по шахмат. Очаква се ремонтните дейности в клуба да приключат най – късно през август и децата да подновят заниманията си, свързани с шахматната игрa. Шахматен клуб „Добруджа 2013“ с председател Галин Костов се посещава от около 20 деца на възраст от  7 до 14-годишна възраст. След приключване на ремонтните дейности, ще бъде предоставена възможност на децата от останалите шахматни клубове в община Добрич да ползват обновеното помещение по утвърден график.