Отбелязваме Събор на светите дванадесет апостоли

На 30 юни Православната Църква празнува Събор на светите дванадесет апостоли.

Отбелязваме Събор на светите дванадесет апостоли

Този празник се чества след деня на апосолите Петър и Павел.


Цар Константин Велики (274-337) построил в Цариград храм на името на светите 12 апостола. Съществуват данни за празнуването на празника още от IV век.

Събор на светите славни и всехвали дванадесет апостоли е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, пратеници.

Те са Симон Петър, Андрей Първозвани, Иаков Заведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковов, Симон Зилот, Матий (Матия) – на мястото на Иуда Искариот.

Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден.

На Павловден се следи да не се работи (не се жъне), да не се пали огън (дори за приготвяне на храна), за да се предпазят реколтата, имота и дома от огън и пожари.