5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Атанас Атанасов

Добрич Онлайн попита кандидатите за кмет на Добрич какви са техните обещания към гражданите, като посочат 5 конкретни ангажимента със срок на тяхното изпълнение, при победа на изборите. Ето и какво ни отговори Атанас Атанасов - кандидат за кмет на ПП Атака:

5 конкретни ангажимента на кандидата за кмет Атанас Атанасов

Кандидатът за кмет Атанас Атанасов се ангажира да работи за реализиране на всички предложения от своята програма „Бъдеще за Добрич“, но тъй като искането от страна на медията бе в този формат да бъдат изпратени само пет акцента от нея, предоставяме част от конкретните предложения в различните сфери от обществения живот, както и срокове за изпълнене. 

Здравеопазване – Създаване на фонд „Здраве“. Решаване на проблема с дефицита на кадри и създаване на необходимия потенциал от медицински специалисти – срок до 30.03.2012г.

 

Образовнание -  Ежегодно преди разработването на формулата за разпределение на средствата по делегираните бюджети, кметът на Община град Добрич да организира и провежда работни срещи с директорите на училищата и социалните партньори, за да се направи подробен и аргументиран анализ на начина и размера за разпределение на средствата по училищата; срок постоянен ( в началото на всяка учебната година).

 

Социални дейности – Разработване на проекти за кандидатстване по европейски програми за реализиране на „Социални предприятия“. Създаване на фонд „Социална подкрепа“ – срок до 30.12.2012.
 

Икономика – Създаване на стратегия за пълното използване на местните потенциали и дадености за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия. Създаване на марка „Произведено в Добрич”. При провеждането на обществени поръчки в параметъра за брой разкрити работни места да се добави „ 60% от заетите да имат адресна регистрация три месеца в гр. Добрич преди датата на обявяване” – срок до 30.12.2011.

 

Транспортна схема – Приемане на ясна и дългосрочна стратегия за развитието и организацията на обществения транспорт. Въвеждане на ясни правила, гарантиращи  равнопоставеност между всички участници,  обслужващи обществения транспорт – до 30.03.2012.

 

Атанас Атанасов - кандидат за кмет на Добрич