Атанас Атанасов и неговият екип на среща в ОУ „Бачо Киро“

За пореден път кандидатът за кмет Атанас Атанасов и неговият екип разговаряха с работещи в сферата на образованието.

Атанас Атанасов и неговият екип на среща в ОУ „Бачо Киро“

Пред ръководството и преподавателите в ОУ „Бачо Киро“, г-н Атансов представи идеите си за разрешаване на наболелите проблеми в сферата на образованието в Добрич. Тази среща беше различна. В малкото училище проблемите са много!

 

В разговора стана ясно, че с управленската воля на един директор и нестихващия ентусиазъм на неговия колектив, едно малко училище може да изпълни своята мисия – да образова децата на град Добрич.

 

„...С много стриктно разпределение на делигирания бюджет и много работа от страна на всички мои колеги, тази година ние успяхме да обхванем значително по-голям брой деца в училищна възраст. Амбицията ни е да продължим да работим по този начин, за да можем след няколко години да достигнем броя на учениците, които посещаваха нашето училище в не толкова далечното минало...Нужна ни е подкрепата на Общината. Нашето училище е едно от училищата в град Добрич, в които не са реализирани  енергоспестяващи мероприятия, не са извършвани и ремонти по фасадата на сградата... Г-н Атанасов, вие сте запознат с парадокса  за нашето училище с таксата за битови отпадъци – сумата бе огромна, а ние дори нямаме контейнери за боклук в двора...“, сподели г-н Керанов.

 

Аз виждам огорчението в очите на всички ви и си давам сметка защо е така, сподели г-н Атанасов. Аз и моите колеги сме категорични, че ще работим за всички наши идеи, както в сферата на образованието, така и в останалите сфери на обществения живот от нашата програма, независимо от това кой ще бъде новият кмет на град Добрич.

 

Преди разработването на формулата за разпределение на средствата по делегираните бюджети,  кметът на Община град Добрич да организира срещи с директорите на училищата и социалните партньори, за да се направи подробен и аргументиран анализ на начина и размера за разпределение на средствата по училища е едно от нашите конкретни предложения. Подобрената материално- техническа база на учебните заведения и промяната в тежестта на някой от компонентите вече налага нов подход при разработването на формулата за новата бюджетна година, категоричен бе г-н Атансов.

 

На тези работни срещи кметът, директорите на училища и социалните партньори трябва да балансират средствата за образование, за да бъдат обезпечени финансово както големите, така и по-малките училища.

 

С помощта на тези инструмени и на още много разбира се, но най вече с волята и желанието на кмета на град  Добрич, който и да бъде той, аз вярвам, че учителите в град Добрич ще могат спокойно да следват пътя на своята мисия, завърши г-н Атанасов.