Край на пчелите в градската среда

С изменение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда ще се сложи край на отглеждането на пчели в град Добрич. Този проблем бе поставен на общинската сесия през юни от Гинка Димитрова – жител на Добрич и кореспондент на БНР. Тя обясни, че в двор на къща в широк център се отглеждат кошери с пчели и много хора от квартала вече са пострадали от ужилване.

На предстоящото заседание на местния парламент в петък кметът Детелина Николова ще внесе предложение, с което ще се забрани отглеждането на продуктивни животни в апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич. Забраната не се отнася за територията на кв. „Рилци“ и урбанизираните имоти, намиращи се извън регулация, при спазване изискванията на Закона за ветеринарно – медицинската дейност. Досега в наредбата на общината бе залегнало забраната да важи само за селскостопански животни, а сега се предлага към тях да се добавят и продуктивните. С това понятие, в Закона за ветеринарномедицинската дейност се означават всички видове животни, от които се добиват суровини и продукти, предназначени за храна на хората. Към допълнението на наредбата се предлага още и да се забрани пашата на продуктивни животни на територията на паркове, градини, територията на депата за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравни заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт или акт на органите на местната власт.