Добричлии писаха 4 на местната власт

Оценка 4,20 поставиха добричлии на работата на кмета Детелина Николова. Това показват резултатите от социологическо проучване сред 406 пълнолетни граждани на общината, проведено в периода 18-20 май. Изследването „Удоволетвореност от местната власт“ е извършено от агенция ЕСТАТ, по поръчка на гражданско сдружение „Видовден“ и гражданско обединение ДНЕС.

Те провеждат подобни проучвания и в други градове на страната, като през тази година освен Добрич са обхванати Плевен, Пазарджик и Стара Загора.
Общинската администрация в Добрич получава оценка за работата си 4,06, а общинксият съвет – 3,80. Това означва, че кметът Детелина Николова получава сравнително по-голямо одобрение от другите представители на местната власт, оценени от жителите на града.
Близо половината от анкетираните определят Добрич като добро място за живеене, а едва 20% не споделят подобно мнение. Като основни проблеми на населеното място са посочени икономиката и инфраструктурата. Добричлии определят като най-неотложни проблеми безработицата, ниския стандарт на живот и ниските доходи. Над 88% от анкетираните смятат, че местните политици в никаква или малка степен представляват техните интереси.