Тази седмица подписват Протокол 11, с който ще започне довършването на блок “Добрич”

До две години се очаква да бъде довършен известният блок “Добрич” в града, в който апартаментите си трябва да получат 21 семейства. През 2011 година той е завършен до етап на груб строеж.

Тази седмица подписват Протокол 11, с който ще започне довършването на блок “Добрич”

Зам.-кметът по "Устройство на територията" инж. Пенчо Керванов съобщи, че Протокол 11 ще бъде подписан тази седмица. Така ще започнат строителните дейности за довършването на блок “Добрич”. 
“Избран е строителен надзор. Фирмата чисто технологично ще има около две - три седмици, след подписване на Протокол 11, да се организира и да започне реалното довършване на блока”, уточни инж. Керванов.

Блок „Добрич” се очаква да е готов през 2022 година

Припомняме, че обществената поръчка е приключила и вече има сключен договор с фирма – изпълнител за строително – ремонтните работи. Цялата стойност на договора е 3 076 123 лева с ДДС. Община Добрич има ангажимент за първично плащане от 600 000 лева, а остатъкът от 2,4 милиона лева ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост – общината ще прехвърли свои имоти в жилищната сграда на фирмата изпълнител. Обектите са конкретизирани в договора, цената е крайна и  не подлежи на промяна, като срокът за изпълнение е 24 месеца. След приключване на всички процедури се очаква сградата да е готова за експлоатация през 2022 година.  

До две седмици започват строителните дейности по довършването на блок „Добрич”

Съгласно утвърдена методика е избрана финансова институция – Общинска банка АД, за краткосрочен дълг, който ще бъде поет с договор за банков заем с максимален размер до 600 000 лева.