Блок „Добрич” се очаква да е готов през 2022 година

Извършват се последователни действия в изпълнение на решението на Общинския съвет за довършване на Блок „Добрич”.

Блок „Добрич” се очаква да е готов през 2022 година

Това съобщиха от Общинската администрация след запитване на Добрич Онлайн. 
Обществената поръчка е приключила и вече има сключен договор с фирма – изпълнител за строително – ремонтните работи. Цялата стойност на договора е 3 076 123 лева с ДДС.Община Добрич има ангажимент за първично плащане от 600 000 лева, а остатъкът от 2,4 милиона лева ще бъде обезпечен чрез прехвърляне на право на собственост – общината ще прехвърли свои имоти в жилищната сграда на фирмата изпълнител. Обектите са конкретизирани в договора, цената е крайна и  не подлежи на промяна, като срокът за изпълнение е 24 месеца. След приключване на всички процедури се очаква сградата да е готова за експлоатация през 2022 година.  

Съгласно утвърдена методика е избрана финансова институция – Общинска банка АД, за краткосрочен дълг, който ще бъде поет с договор за банков заем с максимален размер до 600 000лв. 

Собствениците на апартаменти в блок "Добрич" са пуснали 18 жалби до съда в Страсбург. Предстои да заведат колективен иск и срещу Община Добрич. Те очакват все още и становище на Комисия за защита от дискриминация по техния проблем.