Община град Добрич приема предложения за Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община Добрич.

Община град Добрич приема предложения за Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.
Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и е на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и ал. 2, т.7 от ЗЗРК.

На основание чл. 9 (1) от Правилника имате възможност до 20 септември 2019 година да представите писмено Вашите мотивирани предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.

Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2018 г. – 1 септември 2019 г.

Можете да направите и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите. Предложенията се подават лично в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.