ЦИК назначи избирателна комисия в Община Добричка

Централната избирателна комисия е назначила Общинската избирателна комисия в Община Добричка за изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27 октомври.

ЦИК назначи избирателна комисия в Община Добричка

Тя ще бъде в състав от 13 членове с председател Диана Илиева Далакманска, заместници Иван Събев Мирчев и Дияна Йорданова Тодорова. За секретар ЦИК е назначила Сюзан Зекерие Рамис, а членове ще бъдат Георги Савов Славов, Анита Иванова Атанасова, Теодора Валентинова Пейчева, Веселина Митева Николова, Галина Пеева Пенчева, Веселин Маринов Василев, Светослав Димитров Узунов, Мария Алексиева Добрева и Живко Пенев Желязков.
Общинската избирателна комисия ще встъпи в правомощията си на 7 септември.