В Добрич обновяват детските площадки за над 12 хиляди лева

12 389, 70 лева ще бъдат вложени за ремонт, поддръжка и изграждане на детски площадки в Добрич.

В Добрич обновяват детските площадки за над 12 хиляди лева

Предложението беше инициирано от общинските съветници Михаел Игнатов, Нивелин Радичков, Явор Милушев и Герман Германов, което днес беше разгледано на редовно заседание.Средствата ще бъдат осигурени от сключени договори за наем от юридически лица за поставяне на детски атракции в общински имоти.  Вносителите на предложението в докладната записка посочват, че считат за редно приходите от атракционите, постъпващи в Община Добрич, да бъдат използвани за обновяването и изграждането на детски съоръжения.

В подкрепа на предложението им отбелязват още, че с приетия бюджет на Община Добрич за 2019 година не са вложени средства за поддръжка и ремонт на детски площадки. В капиталовата програма са предвидени 9 000 лева за изграждане на ново съоръжение в междублоковото пространство на ул. “Боряна”. 

28 общински съветници гласуваха “за”, 4 с “въздържал се”, против нямаше. 12 389, 70 лева ще бъдат вложени за ремонт и поддръжка на детските площадки в Добрич, които са 51 на брой, както и за изграждането на нови такива.