Затварят аптеката в “Стария Добрич”

Затварят „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.” в Архитектурно-етнографския музей "Стария Добрич"

Затварят аптеката в “Стария Добрич”

На редовното си заседание Общинският съвет на Добрич разгледа докладна записка за входирано искане от концесионера на аптеката за прекратяване на договора, предоставящ на концесия имот, публична общинска собственост. 
Договорът за концесията е бил сключен на 14.08.2008 год., а на 28.05.2013 год. местният Общински съвет е дал съгласие за продължаване договора.

Общинските съветници гласуваха “за” договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие, считано от 14.08.2019 година. Ще бъде подготвено и подписано двустранно споразумение за прекратяване на концесията на „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.” в АЕМО „Стария Добрич”.