Зам.-министърът на труда и социалната политика не посети „Чудната градина”

Зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова не посети „Чудната градина”

Зам.-министърът на труда и социалната политика не посети „Чудната градина”

В социалното предприятие гостува Теодора Тодорова, началник на отдел „Социална икономика и социална отговорност“ към МТСП. Тя съобщи, че поради непредвидени обстоятелства д-р Султанка Петрова не е успяла да посети град Добрич. Тя няма да открие и информационния семинар, който ще се проведе утре в Областната администрация.Зам.-министърът на труда и социалната политика ще посети „Чудната градина” в Добрич

Зам.-министърът на труда и социалната политика ще открие семинар в Добрич

Теодора Тодорова увери, че зам.-министърът Султанка Петрова ще бъде запозната с всички разговори и дебати, които ще се проведат на срещата. 


Тя посочи, че целта на посещението в „Чудната градина” и семинара е да бъде потърсена връзката между социалните предприятия и конвенционалния бизнес. “В по-голяма степен да се улеснят тази връзка, партньорство и взаимоотношения, за да бъде помощта взаимна, както за социалните предприятия, така и за традиционния бизнес”, каза още Теодора Тодорова.


По думите й бизнесът до голяма степен има нагласа за партньорство със  социалните предприятия, но предимно това се наблюдава при по-големите дружества. 

За предстоящия семинар утре са поканени над 30 социални предприятия от област Добрич, които са се самоидентифицирали като такива в Националния статистически институт. “Поддържаме връзка и с Търговско-промишлената палата в Добрич. Поканени са техни подразделения и предприятия”, сподели Тодорова.

Информационният семинар ще се проведе на 16 юли от 10 часа в зала „Европа“ на Областната администрация в Добрич. Срещата ще бъде във връзка с новите моменти в Стратегията за корпоративна социална отговорност, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представяне на марката „Продукт на социално предприятие“.