Зам.-министърът на труда и социалната политика ще открие семинар в Добрич

Зам.-министърът на труда и социалната политика ще открие семинар в Добрич
Срещата ще бъде във връзка с новите моменти в Стратегията за корпоративна социална отговорност, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представяне на марката „Продукт на социално предприятие“

Информационният семинар ще се проведе на 16 юли от 10 часа в зала „Европа“ на Областната администрация в Добрич. Очаква се срещата да бъде открита от заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Поканени за участие са представители на общините, на работодателските организации и синдикатите, на неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги.  


Зам.-министърът на труда и социалната политика ще посети „Чудната градина” в Добрич


Събитието ще бъде във връзка с дейности, които се предвижда да бъдат извършени за по-нататъшно развитие на политиките, програмите и мерките в сферата на доходите от труд, жизнено равнище, социална икономика и демографско развитие на населението.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+