900 000 лева по-малко за инфраструктура в Добрич заради жалбата на областния управител

С 900 000 лева по-малко ще бъдат събраните средства от данъка върху моторните превозни средства за 2019 година

900 000 лева по-малко за инфраструктура в Добрич заради жалбата на областния управител

Финансовият зам.-кмет Елка Димова посочи, че това са показали направените анализи при влизнето на жалбата на областния управител в съда. Тя уточни, че няма да бъде предприета актуализция на бюджета за намаляване на очакваните приходи. Усилията ще бъдат насочени към събираемост на недобори, като надеждите са Общината да успее да навакса тези близо един милион лева чрез подобряването на събираемостта.  Димова коментира, че насърчаването ще се осъществи не само чрез актове за устновяване на задължения, но и чрез подобряване достъпността на гражданите и допълнителни информационни кампании.Елка Димова припомни, че решението на Административния съд излезе и то е взащита на жалбата на областния управител Красимир Кирилов, внесена заради промените в Наредбата за местните данъци, касаеща данъка за Моторните превозни средства.  

“Знаете, че в страната 264 Общини трябваше до края на януари да приемат Наредба за промяна на данъците във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси. Всички Общини приеха такива наредби. 28 областни управители с юридическите си екипи ги гледаха и само един реши, че има проблеми по процедурата за приемане на тази наредба. В нашата област бяха атакувани в съда 4 такива наредби за нарушаване на процедурата”, коментира финансовият зам.-кмет.

Елка Димова посочи, че основният аргумент на областния управител е бил, че не е извършена и публикуване оценка на въздействието на наредбата. Тя сподели, че съдът категорично е отхвърлил този аргумент в своето решение и, че не се е изисквала такава оценка. По нейни думи това е бил и основният аргумент на Община Добрич, чрез който да счита, че са спазили закона.

“Ако сте прочели решението на съда, аргументите влизат изцяло в сферата на субективната преценка - доколко анализът и мотивите, които са публикувани като необходимост за извършване промяна в наредбата, са достатъчни и пълни“, каза още тя.

Според финансовия зам.-кмет, ако председателят  на Общинския съвет в Добрич реши да се бори на следваща инстанция, тези аргументи също могат да бъдат оборени. 

“Анализът, който е направен, според мен напълно съответства на нивото на промяна, направено в наредбата, защото на практика с нея се запазва съществуващия размер на данъка, добавят се две нови категории автомобили, които не са съществували досега. Изискването на съда за  един задълбочен анализ на платежоспособност на гражданите и социалната поносимост на данъка са чудесни като аргументи, но в случая според мен не са приложими конкретно за тези промени и тази наредба”, заяви Димова.

Тя сподели, че е доволна от решението на първа инстанция, защото основният аргумент на областния управител е бил отхвърлен. По думите й дори не са взели под голямо внимание допълнителните аргументи, защото една законова промяна сама по себе си е достатъчен аргумент и мотив да бъде променена общинската наредба. 

Финансовият зам.-кмет направи отчет на местните данъци и приходи към 30 април, 2019 година.

Тя коментира, че в рамките на срока за плащане с 5% отстъпка на данъците постъпленията са достигнали 49,52% от годишния размер на местните данъци. “3 780 000 лева бяха събрани, което е близо 100% спрямо резултата за миналата година - 99,36%”, уточни Димова.

3 400 000 лева е събраната сума от такса “Битови отпадъци”, при план за годината 5 450 000 лева.  

Зам.-кметът допълни, че към момента общо постъпленията са 9 352 000 лева при собствени приходи по бюджета от 21 млн. лева, което е около 44 на 100 от годишния план. 

“Въпреки неудачите с наредбата, ние можем да се справим и да изпълним прогнозата за приходи от местни данъци”, заяви тя.