158 нуждаещи се ще получат подкрепа в дома по проект на община Добрич

Одобриха Община Добрич по проект „Подкрепа в дома”, чрез който 158 нуждаещи се ще получават почасови услуги

158 нуждаещи се ще получат подкрепа в дома по проект на община Добрич

На 23 април Община Добрич е получила решение за одобрение за финансиране по проектното предложение „Подкрепа в дома”. Това съобщи пред журналисти зам.-кметът по Хуманитарните дейности д-р Емилия Баева. 
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 390 045,12 лева. 

Д-р Баева посочи, че в момента се подготвят изискуемите документи, за да бъде подписан административният договор. “Очакваме от 1 юли  да стартираме изпълнението на проекта. Срокът е за 1 година, с възможност да се удължава”, допълни тя.

Припомняме, че в Добрич ще бъдат обхванати 158 нуждаещи се лица.

Проектът е насочен към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.

„Подкрепа в дома“ се финансира по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде в рамките на 12 месеца, като всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.