533 добричлии чакат за общински жилища през 2019 година

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е утвърдил окончателния списък на кандидатите за общинско жилище, който ще бъде качен на сайта на Общината

533 добричлии  чакат за общински жилища през 2019 година

Финансовият зам.-кмет Елка Димова коментира, че чакащите през 2018 година за общинско жилище в „Жилфонд-инвест” са били 693 на брой. 245 от тях са отпаднали от списъка поради  настаняване, смърт или промяна в настоящия или постоянния адрес.  
Тя уточни, че за целта е била направена проверка в ГРАО, Гражданска регистрация и административно обслужване, както и в дирекция “Местни данъци и такси”.

“Всички граждани, които притежават жилищен имот, 1⁄2 или 1⁄3 идеална част от него или търговски обект  също са отпаднали от списъка”, поясни зам.-кметът.

На база подадените заявление през 2018 година пъвоначално допълнително включените и одобрени са били 76. В списъка са добавили още 9, след подаване на възражения от неодобрени лица и при коригиране на документите от тяхна страна.

Окончателният списък на чакащите за общинско жилище в „Жилфонд-инвест” за 2019 година е 533 лица.