48 работни места ще осигури Програмата за субсидирана заетост на област Добрич

На работно заседание Областна комисия по заетост прие проекта, след представени от общините и Областна администрация предложения. Общата сума за предвидените работни места е 179 547 лв.

48 работни места ще осигури Програмата за субсидирана заетост на област Добрич

Работно заседание на Областна комисия по заетост се проведе днес. На него беше разгледан проектът за Програма за субсидирана заетост. Заседанието беше председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. Той сподели, че всички институции, имащи право на субсидирани работни места, в т.ч. и Областна администрация Добрич са направили своите предложения. Те са разгледани от назначен със заповед на областния управител екип, съгласно одобрената от Областна комисия по заетост методика, и е изготвен проект на Програма за заетост, който до 03.05.2019 г. ще бъде изпратен за одобрение в Министерство на труда и социалната политика.Проектът на програмата беше представен от гл. експерт Кемал Асан, който сподели, че работните места, които са заложени са с 6 повече от предвидените – общо 48 на брой, защото Община Добричка и Областна администрация Добрич в партньорство с Областно пътно управление, предлагат вместо по 3 работни места на 8-часов работен ден – по 6 работни места на 4-часов работен ден.

Припомняме, че за област Добрич са предвидени 42 работни места на 8-часов работен ден. Предвидените средства за финансиране са в размер на 173 181 лв.

Одобреният от Областна комисия по заетост проект на Програмата предвижда 36 работни места на 8-часов работен ден и 12 работни места на 4-часов работен ден, разпределени както следва: Община Балчик – 2 бр. за общи работници, Община Генерал Тошево – 10 бр. за сезонни работници, Община град Добрич – 2 бр. за детегледач в ЦНСТ, Община Добричка – 6 бр. за общи работници, Община Каварна – 3 бр. за общи работници, Община Крушари – 8 за общи работници, Община Тервел 7 – за общи работници, Община Шабла – 4 бр. за работник поддръжка на общинска пътна инфраструктура и Областна администрация Добрич в партньорство с Областно пътно управление – 6 бр. за работници за поддръжка на участъци от републиканска пътна мрежа в областта. С така предложените работни места размерът на исканите от държавата средства общо е 173 124 лв. Работодателите, осигуряващи заетост ще финансират програмата в размер общо на 5 473 лв., с което общата сума за осигуряване на 48 работни места за безработни лица е в размер на 179 547 лв.

Назначаване на безработни лица ще може да се извършва от 01.06.2019 г., като срокът на заетост е от 3 до 6 месеца.

С изчерпването на дневния ред заместник областният управител Ж. Желязков закри заседанието.