Над 7 хил. добруджански фирми декларираха печалбите си пред НАП

7 309 добруджански фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок на 1 април.

Над 7 хил. добруджански фирми декларираха печалбите си пред НАП

Всички декларации са подадени по електронен път, според изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Някой от корпоративните клиенти са подали декларациите си без посочване на входящия номер на годишния отчет за дейността (ГОД), заради временно забавяне поради технически причини в системата на Националния статистически институт. Компаниите, които не са успели да подадат ГОД, трябва да го направят до полунощ на 5.04.2019 в информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ. Данните ще бъдат служебно предадени на НАП, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително.
Междувременно от приходната агенция ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.