Представят резултатите от междинна оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Поканени са представители на общините и на институции и организации, предоставящи социални услуги

Представят резултатите от междинна оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта за периода 2016-2020 година ще бъде представена на 2 април от 11 часа в зала „Европа“ в Областна администрация. Покани да присъстват са отправени до представители на институции и организации, предоставящи социални услуги, както и до всички, които имат интерес.
Стратегията бе утвърдена от Областния съвет за развитие в началото на 2016 година. Съгласно приетия механизъм за периодичен преглед и актуализиране на документа, провеждането на междинна оценка на релевантността и ефективността на стратегията в края на третата година е необходимо да се извърши от външен екип експерти. Оценката бе направена и ще бъде представена от екип на фондация „Лумос“ – клон България. С организацията Областна администрация има Меморандум за разбирателство и допълнително Споразумение за изменение, допълнение и продължаване на действието му, подписано през март 2017 година.

Заключенията и препоръките от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, които ще бъдат представени от екипа на фондация „Лумос“ – клон България, ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнение на стратегията.