С урок за хулиганските прояви и детското насилие приключи образователна програма на Районния съд

Младежите бяха запознати със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, с професиите съдия, прокурор и следовател

С урок за хулиганските прояви и детското насилие приключи образователна програма на Районния съд

Урок за хулиганските прояви и детското насилие бе изнесен днес в Районния съд в Добрич от съдия Веселин Монов и инспектора от Детска педагогическа стая Нели Павловска. С поредица от примери лекторите разясниха каква е разликата между дребно и едро хулиганство, кои случаи се определят като спортно хулиганство, какво означава вандализъм и какви са последиците за извършителите на подобни деяния.
С урока приключиха лекциите за ученици, предвидени от Районния съд в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В рамките на кампанията магистрати от Районния съд изнесоха 12 урока пред ученици от СУ “Димитър Талев“ и ПГ по туризъм „П. К. Яворов“. 

Младежите бяха запознати със структурата на съдебната система и функциите на съдебната власт, както и с професиите съдия, прокурор и следовател. Разисквани бяха темите за домашното насилие над малолетни и непълнолетни, съдебните процедури с участието на деца и правата им в тези процедури, трафика на хора. Уроците бяха подготвени от съдиите Любомир Генов, Татяна Лефтерова, Деница Петкова, Данчо Димитров, Албена Колева.

По традиция наред с лекциите Районният съд отделя време за практически занимания с учениците, като ги подготвя за участие във викторина и симулативни процеси. Планирано е те да бъдат представени пред публика в средата на април.