Обновяват ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по повод 65-годишнината им

Множество прояви организират от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по повод 65-годишнината от създаването на училището, която ще отбележат през месец май

Обновяват ОУ „Н. Й. Вапцаров“ по повод 65-годишнината им

Директорът на учебното заведение Тошко Керанов сподели за Добрич Онлайн, че подготовката е започнала доста по-рано, защото в нея са включили и ремонтни дейности. В част от двора на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ са премахнали старата телена ограда с размер около 50 метра, а на нейно място поставят нова.


Останалата част от оградата на двора ще бъде изцяло боядисана. 


преди


след

Тошко Керанов коментира, че предстои да освежат и северната част  на фасадата на сградата на училището. “В момента тя е в окаяно състояние”, каза той.

Директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ припомни, че миналата година са ремонтирали 100 кв. м. от покрива на учебното заведение. Освен това са направили ограждения на външната физкултурна площадка, за да не излизат топките извън двора, когато учениците спортуват. “Освежихме фоайетата на трите етажа от училището, както и няколко класни стаи”, допълни директорът.

Дейностите по обновяването се реализират със средства на училището от преходния остатък от миналата учебна година, който възлиза на около 23 000 лева. “Решихме да вложим сумата в тези дейности. Не разполагаме с много средства, малко училище сме. Въпреки всичко успяваме с цената на доста усилия”, заяви Тошко Керанов. 


Той сподели, че се надява до края на месец април да приключат с ремонтните дейности и училището да придобие по-приветлив вид. 

За вапцаровци са поставили и шкафове по проект на Министерството на образованието и науката  за олекотяване на ученическите раници.Седмицата от 13 до 17 май ще бъде празнична за учебното заведение. Тя ще премине под надслов “Юбилейна Вапцарова седмица”.


Организират състезания за учениците по български език, математика и информатика. За да бъде богата програма те ще преписват и рецитират стихове на Никола Вапцаров. Един от дните на празничната седмица ще бъде спортен. Предвидено е учениците да посетят спортна зала “Добротица”, където да се срещнат с Хандбалния клуб “Добруджа”. 

“Целта е децата да се срещнат с добре обучени хандбалисти, за да придобият опит”, коментира Керанов.На 17 май е кулминацията на събитията, когато във физкултурния салон на училището е тържественият концерт. Учениците ще рецитират и танцуват, за да допринесат за празничното настроение. Освен това подготвят драматизация на приказка. В програмата на концерта е предвидено участие да вземат и възпитаници на училището в село Победа „Добри Войников“ и Фолклорния ансамбъл „Златна Добруджа”, с художествен ръководител Коста Георгиев.


От учебното заведение подготвят и юбилеен вестник “Вяра” в чест на 65-годишнината. Той ще бъде с разнообразна тематика - историята на училището, спомени на бивши и настоящи преподаватели, както и възпитаници на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с рисунки и стихове на ученици. “Идеята се реализира с помощта на Нова добруджанска трибуна”, сподели Тошко Керанов. Във юбилейния вестник ще бъдат публикувани и всички поздравителни адреси, които са получили по повод празника на училището. Такива има от зам.-министърът на образованието и културата Деница Сачева, кметът на Добрич Йордан Йорданов, областният управител Красимир Кирилов и началникът на Регионалното управление по образование Жоро Тошков.

Вестникът ще раздадат на ученици, учители и гостите на тържественото събитие по повод 65-годишнината от създаването на ОУ „Н. Й. Вапцаров“.


Четвъртокласници са украсили вратата на класната им стая по тяхна инициатива с помощта  на преподавателя им