Николай Радев е новият председател на Стопанската камара в Добрич

Николай Радев – управител и съсобственик на „ФолиАрт“ ООД, е новият председател на Стопанска камара – Добрич.

Николай Радев е новият председател на Стопанската камара в Добрич

Той бе избран на проведено днес (22 март 2019 г.) Общо събрание на организацията, което прие промени в Устава и избра нов състав на Управителния съвет, както и контрольор на организацията – Емил Тасков. В състава на новия Управителен съвет на СК-Добрич влизат Николай Радев – председател, Николай Колев, Айдер Реджеб, Михаел Делийски и Веселин Димитров .

Участниците утвърдиха и отчета и бюджета на организацията, и набелязаха приоритети за дейността на Камарата за периода 2019-2023 г. Гости на Общото събрание бяха главният секретар на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев и главният директор „Регионални организации“ в БСК Мирослав Тончев. 

Пред присъстващите главният секретар на БСК подчерта значимостта на Област Добрич за общото икономическо развитие на страната и необходимостта от активизиране на местната Стопанска камара в подкрепа на регионалния бизнес. „По една или друга причина, активността на БСК в региона до момента не беше на нужното ниво. Знаете, че от 2018 г. БСК е с ново ръководство, което има амбицията да активизира ролята на бизнес структурите на местно ниво. Част от тази организационна цел е и възстановяването на Стопанска камара – Добрич“, каза Добри Митрев. Той изрази увереност, че новото ръководство на СК-Добричима потенциала да консолидира местния бизнес около ключовите проблеми и, в диалог с местната власт, да търси съответните решения. Главният секретар на БСК се ангажира екипът на Камарата да оказва необходимата методическа и експертна помощ, да предоставя изпреварваща информация за готвени нормативни промени, за национални и европейски инициативи, в които може да бъде привлечен и добричкият бизнес. „Благоденствието на един народ идва от благоденствието на неговите предприемачи. Трябва да използваме, отглеждаме и поощряваме предприемаческия дух, за да си подредим държавата и да осигурим силна икономика“, каза Добри Митрев.

От своя страна, новоизбраният председател на СК-Добрич Николай Радев изрази мнение, че гласът на бизнеса трябва да бъде чуван, за да се създават условия за откриване и поддържане на качествени работни места, гарантиращи високи доходи. „Само обединен бизнесът може да упражнява ефективен натиск за премахване на административни и други пречки пред свободната стопанска инициатива. А не е тайна, че към днешна дата пречките продължават да са прекалено много, особено за микро и малките предприятия, които ежедневно биват задушавани от нови и нови регламенти, генериращи нови и нови финансови и административни тежести“, каза Николай Радев. Той не скри амбицията си да работи за изграждането на една силна регионална структура на БСК и да активизира развитието на бизнес контактите в региона. „Бизнес организациите по дефиниция са обединения на конкуренти, но те не съществуват самоцелно, а за да формулират и решават общи за бизнеса проблеми“, каза още новоизбраният председател на СК-Добрич. 


Като един от ключовите проблеми пред местния бизнес Николай Радев посочи липсата на кадри – и в количествено, и в качествено отношение. В тази връзка, една от първостепенните задачи на СК-Добрич ще бъде търсене на взаимодействие с местните образователни структури и по отношение на план-приема в професионалните гимназии, и във връзка с осигуряването на места за стажуване на обучаемите.Едновременно с това, акцент в работата на новия Управителен съвет на СК-Добрич ще бъдат подобряване на бизнес средата и диалогът с местната администрация.