Проучване: Активността на депутатите от Добрич в 44-то Народно събрание

Проучване относно активността на народните представители от 8 Добрички многомандатен район в 44-то Народно събрание направи Добрич онлайн.

Проучване: Активността на депутатите от Добрич в 44-то Народно събрание

Информацията за изказвания, въпроси, предложения и инициативи на депутатите ни бе предоставена от съответните партийни централи в Добрич.
Народните представители от БСП Красимир Янков и Даниел Йорданов са сред вносителите на 39 законопроекта на парламентарната група на „БСП за България“. От тях  7 са приети, а 32 - отхвърлени на първо четене. Те са участвали и при внасянето на 11 законопроекта заедно с други парламентарни групи, като 10 са приети на първо и второ четене, а 1 не е разглеждан. Красимир Янков и Даниел Йорданов са внесли общо 9 законопроекта в 44-то Народно събрание. От тях 6 са отхвърлени, 2 са в процес на обсъждане, 1 е обединен и приет с друг закон. Направили са 15 предложения по законопроекти на второ четене. Двамата депутати от БСП са внесли 20 проекта на решения, от които 10 са отхвърлени, 7 са приети, обединени и приети са 2, а 1 е оттеглен.

Красимир Янков и Даниел Йорданов са задали от трибуната на НС към министри по време на Парламентарния контрол 22 въпроса. Те са свързани с ВиК - Добрич, Второ РУ на МВР, дейността на ОД на МВР на територията на Крушари, либерализиране на ваучерите за храна, инвестиционно намерение за добив на шистов газ, плажа „Болата“, управление на държавния фонд „Земеделие“, мерки за защита на природния парк „Клептуза“, състояние на съоръженията по българската граница, дейността на ГД БОБ, увеличаване на работните заплати в администрацията на МЗХГ и на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити. Имат 26 писмени въпроса и 8 питания. Изказванията им от парламентарна трибуна са 106.

Красимир Янков и Даниел Йорданов са провели 22 приемни дни в Добрич и 37 в общинските центрове. Участвали са в 49 официални мероприятия. 

Народният представител от парламентарната група на ГЕРБ вицеадмирал Пламен Манушев е сред вносителите на 2 законопроекта, 7 проекта за решение и 2 предложения към законопроекти за второ четене. Зададените от него въпроси от началото на дейността на 44-то Народно събрание са 8. 

Народният представител от ГЕРБ Даниела Димитрова е съвносител на 1 законопроект, на 2 проекта за решение и на 4 предложения към законопроекти на второ четене. В рамките на парламентарния контрол е задала 10 въпроса. 

Народните представители от ГЕРБ вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова са провеждали приемни дни и срещи с гражданите всяка седмица, като техният брой е над 120. В тях те са срещнали с над 1000 граждани.

Над 25 са инициативите на двамата народни представители – декларация във връзка с инвестиционното предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич, внасяне на проект на решение за обявяване на Добрич и Тутракан за "Град на Българската бойна слава", поемане на ангажимент за извеждането на плаж Болата от защитената зона „Комплекс Калиакра”, иницииране на дискусия на тема „Българското европредседателство“, провеждане на кампании за безплатно измерване на кръвната захар и  кръвното налягане и други.

Множество са даренията с лични средства на депутатите от ПГ на ГЕРБ от 8 МИР, като сред по-мащабните са:  изграждането на детска площадка, ново парково оборудване в квартал „Иглика“, осигуряване на стипендии за талантливи деца чрез дамски клуб „Майчина грижа“, поредица от дарения на хранителни продукти и нова пералня на Преходното жилище в града и други.

Народният представител от парламентарната група „Движение за права и свободи“ Хасан Адемов е вносител заедно с други депутати на 5 законопроекта и на 5 проекторешения. Той има 237 изказвания в Народното събрание. Сред последните от тях – от началото на 2019 година, са тези относно Годишния доклад за младежта за 2016 година и Годишния доклад за младежта за 2017 година и проекти за решения, по проекта за решение за приемане на Годишен отчет на Националната здравно-осигурителна каса, по изслушване на министъра на здравеопазването относно въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти в България, съгласно изискванията на делегиран регламент (ЕС) 2016/ 161 за допълване на директива 2001/ 83/ ЕО на Европейския парламент и на съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за  безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Народният представител от парламентарната група „Обединени патриоти“ Йордан Йорданов е сред вносителите на 27 законопроекта и 3 проекта за решения, както и на 13 предложения към законопроекти за второ четене. Той участва в работни групи по създаване на 2 нови закона. Йордан Йорданов е подготвил и представил две декларации от трибуната на Народното събрание от името на парламентарната група. Има отправени 3 въпроса в рамките на парламентарния контрол и десетина по време на блиц-контрола в ПК по образованието и науката и ПК по въпросите на децата, младежта и спорта към ресорните министри. Има и 2 въпроса към министъра на образованието и науката по време на изслушване  в пленарната зала, както и десетки, касаещи област Добрич, към министри и зам.-министри на МОСВ, МО, МВР, МВнР, МП, МОН, ММС, МК, МТСП, МЕ, към Омбудсмана на Република България и представители на държавни агенции. 

Йордан Йорданов участва в множество инициативи и кампании за подпомагането на училища, детски градини, читалища, кметства, пенсионерски клубове, талантливи деца и такива със заболявания, за работата с българските общности зад граница и други.