11 са вече санираните блокове в Добрич по националната енергийна програма

11 блока в Добрич вече са санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и са въведени в експлоатация.

11 са вече санираните блокове в Добрич по националната енергийна програма

Това сочи справка за напредъка на Община град Добрич по програмата. От кметството припомнят, че има сключени общо 41 договора за целево финансиране по програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за всички тях има осигурен финансов ресурс.
По отношение на първите 10 блока има подписани и влезли в сила Анекси 2 от Българска банка за развитие, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок.

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно Закона за устройство на територията /разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от главния архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т. н./

Справката сочи от 11 март сочи, че от първите 10 блока вече са обновени 9. Те са на следните адреси: ЖК „Балик“ бл. №31, ЖК „Дружба“ бл. №4, ЖК „Русия“  бл. №55, ЖК „Балик“ бл.  №62, ЖК „Дружба“ бл.  №33, ЖК „Русия“ бл. №49, ЖК „Русия“ бл. №53, ЖК „Дружба“ бл. №36 и ул. „Максим Горки“ №5. Не са приключили строително-монтажните работи само в ЖК „Дружба“ бл. №39, той е готов на 95 процента. 

3 блока са прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“. От тях два вече са завършени и въведени в експлоатация – в ЖК „Добротица“ бл. №36 и по ул. „Захари Стоянов“ №19. Строително-монтажните работи на блока по ул. „Абрит“ №8/ 10 са изпълнени на 30 процента. 

Относно следващите 20 блока справката сочи, че за 15 вече има сключени договори. На два от тях - в ЖК „Дружба“ бл. №15 и ЖК „Балик“ бл. №24 , строителните площадки са открити на 6 март. Предстои откриването на такава на ул. „Марин Дринов“ № 1 Б. Проектите са готови и предстои изготвяне на оценка за съответствие от консултанта за ЖК „Дружба“ бл. №38, ул. „Кирил и Методий“ №3, ЖК „Дунав“ бл. №20, ЖК „Балик“ бл. №21. Договорите са сключени и в момента се изготвят проекти за: ЖК „Балик“ бл. № 60, ЖК „Балик“ бл. № 44, ЖК „Строител“ №68, ул. „Абрит“ №7, ЖК „Дружба“ бл. №5, ЖК „Балик“ бл. №7, бул. „Добричка епопея“ № 12, ЖК  „Дружба“ бл. №14. Предстои сключването на договори за два блока – по бул. „Трети март“ №12 и ул. „Кубадин“ №1, за един се избира изпълнител - ул. „Емона блок“ № 5. Обжалване в Комисията за защита от конкуренцията има за блок по бул. „Трети март“ №10. 

Относно последните 8 блока в момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. Блоковете се намират на следните адреси: ул. „Панайот Хитов“ №16, бул. „Добруджа“ №13, ЖК „Дружба“ бл. № 10, ЖК „Дунав“ бл. № 16, ул. „Добричка епопея“ № 6, ЖК „Дружба“ бл. № 8, ул. „Петко Д. Петков“ №2 и ул. „Петър Сарийски“ №2.

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между нея и сдруженията.