2 425 добруджански фирми са декларирали своята печалба, до края на март се очакват още 5 000

От началото на данъчната кампания 2 425 добруджански фирми са подали своите декларации в офиса на НАП в Добрич, като се очаква до края на март още близо 5000 фирми да декларират своята печалба, съобщават от НАП.

2 425 добруджански фирми са декларирали своята печалба, до края на март се очакват още 5 000

Срокът за подаване на годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2018 г. изтича на 1 април 2019 г., тъй като 31 март е в неделя. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски. 
От НАП- Добрич напомнят, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане се подават единствено по електронен път. Дължимият данък  може да се превежда с банкова карта без такси. Това става по два начина - чрез е-услуга, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, както и чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салона за обслужване на Агенцията в Добрич. Плащането на задължението към хазната може да стане и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.