До 30 април приключва сагата с пътя Добрич – Албена?

Кога ще приключи сагата с пътя Добрич – Албена попита на 1 февруари Областна администрация и Областно пътно управление политическа партия „Глас народен“ в Добрич, съобщават от там.

До 30 април приключва сагата с пътя Добрич – Албена?

Зададени са следните въпроси: Какъв е срокът за завършване на пътя Добрич – Албена според сключения по обществената поръчка договор с изпълнителя?, Може ли Областна администрация - Добрич да се ангажира с краен срок (точна дата) за завършване на пътя Добрич – Албена, в участъка от с. Славеево до разклона за с. Одърци?, Ако Областна администрация - Добрич не може да се ангажира с краен срок, каква е причината и кой трябва да предостави информация?, Коя е фирмата изпълнител на трасето Добрич – Албена и каква е неустойката, която се дължи при просрочие на предвидения в договора първоначален срок?, Каква е стойността, която изпълнителят дължи за поетите ангажименти и неизпълнението на задълженията относно трасето Добрич – Албена към 31 януари 2019 година?, Какво налага фирмата изпълнител на трасето, обект на дискусия, да определя кои спечелени от нея обществени поръчки са приоритетни?, Какво налага системно удължаване на сроковете за завършване на трасето? Кой контролира фирмата изпълнител за качественото и времево изпълнение на пътя Добрич – Албена?
Отговорът на ОПУ – Добрич до ПП „Глас народен“ гласи: „Ремонтът на републикански път II-71 /Силистра - Добрич - Оброчище/ се извършва по договор № РД-38-10 от 21.05 .2015 г. за определяне изпълнител за извършване поддържане, превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на Североизточен район - Обособена позиция №2 ОПУ - Добрич. Договорът е сключен в резултат на проведената обществена поръчка, за срок от четири години и е с изпълнител обединение ДЗЗД “ПОНТ“, град Варна.

Ремонтът на конкретния участък, предмет на въпроса Ви, е възложен с Допълнително задание през 2018 г. и е със срок на изпълнение 30.04.2019 г.

Областно пътно управление - Добрич декларира ангажиментите на фирмата изпълнител, че в определения срок строителните дейности ще бъдат приключени, като в случай на неизпълнение ще бъдат предявени договорните санкции и неустойки.

Към 31.01.2019 г. не е налице неизпълнение на договорни задължения, поради което не са налице и основания за претендиране на санкции и неустойки.

Изпълнението на строително-ремонтните работи се контролира от служители на Областно пътно управление - Добрич, както и от служители при централна администрация на агенция "Пътна инфраструктура", София“.

От ПП „Глас народен“ споделят, че след като са получили отговор от Областно пътно управление – Добрич са стигнали до важни за гражданите изводи. Един от тях е, че пътят от с. Славеево до разклона за с. Одърци, който към момента е разоран, ще бъде завършен даже и в срок,  предвиден по договор до 30.04.2019 г. И още - че всичко по обществената поръчка е наред и няма възникнали несъответствия, които да бъдат в противоречие с клаузите, т. е. може да бъдат започнати строително-ремонтни дейности, изразяващи се в подготовка на трасето и последващо преустановяване поради незнайни за тях нас и гражданите причини в продължение на повече от 5 месеца, а като дойде крайният срок ударно да бъде асфалтирано /не се знае колко качествено/. 

От ПП „Глас народен“ посочват, че при така дадения отговор на осем въпроса възникват отново питания: В нормалните европейски държави, към които се стремим, така ли се правят ремонти по републикански пътища?, Нормална европейска практика ли е да се започне ремонт на даден републикански път и да се изостави меко казано изоран (фрезован) в продължение на повече от 5 месеца?, Необходимо ли е да чакаме крайния срок по дадена обществена поръчка и чак тогава да се завърши започнатото?, Кой ще заплати многобройните ремонти на потърпевши водачи на МПС, възникнали в следствие на създадените предпоставки за това?, Защо е необходимо да закупуваме винетен стикер за пътища в ремонт за повече от 5-6 месеца?

Снимка: bgtourism.bg