Конкурс за изработване на лого обяви ФСГ "Васил Левски" по повод 70-годишнината си

Конкурс за изработване на лого на финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" в Добрич е обявен от учебното заведение.

Конкурс за изработване на лого обяви ФСГ "Васил Левски" по повод 70-годишнината си

Поводът е 70-годишнината от създаването на гимназията. 
Изискванията са да се изработи проект на лого във векторен вариант в .png формат. Изображението трябва да е в цветен и черно-бял вариант на български и английски език. Предложенията се изпращат с информация за трите имена, години и телефон на участника на адрес: fsgdobrich@mail.bg с копие до mnikolova71@abv.bg или на магнитен носител във ФСГ "Васил Левски". Крайният срок е 15 март. 

Жури ще излъчи най-добрия проект до 17 март. Логото ще бъде използвано за лого на гимназията, официални документи, рекламни материали и други. 

Спечелилият конкурса трябва да предостави авторските права за ползване от гимназията. Той ще получи парична награда от 50 лева и благодарствена грамота.