Ученици от Добрич научиха какви са най-често срещаните противообществени прояви и наказанията за тях

Какви са най-често срещаните противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни и какви наказания могат да получат извършителите, научиха младежи от Добрич в поредна лекция на правна тематика, организирана от Окръжния съд в Добрич.

Ученици от Добрич научиха какви са най-често срещаните противообществени прояви и наказанията за тях

По покана на съда в срещата с ученици се включиха секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Наталия Франгова и инспекторът от Детска педагогическа стая Нели Павловска. 
Пред младежите бе разяснено, че притежанието на наркотици, сбиванията, бягството от дома, увреждането на имущество, шофирането без книжка, са наказуеми. Малолетните лица (ненавършили 14 години) не носят наказателна отговорност, но спрямо тях могат да се прилагат възпитателни мерки, най-тежката от които е „настаняване във възпитателно училище-интернат“, посочиха лекторите. Обяснено беше, че непълнолетните (навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18 години) могат да носят наказателна отговорност, само ако са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си. 

Младежите научиха още каква е разликата между нарушение и престъпление, какво е пробация и по какъв начин се изпълнява наказанието обществено порицание.

Урокът беше представен пред ученици от ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М. В. Ломоносов“, които участват в тазгодишното издание на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".