Подобриха електрозахранването на над 4 000 домакинства в Добрич

ЕРП Север завърши обновяването на участъци от електроразпределителната мрежа средно напрежение в град Добрич. Инвестицията за над 70 000 лева е част от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество и ще подобри електрозахранването на повече от 4000 души в град Добрич.

Подобриха електрозахранването на над 4 000 домакинства в Добрич

Реализираният проект включи подмяната на кабелни връзки между ключови трафопостове в града. Вложеният в проекта кабел е с обща дължина 3000 метра.
Експертите на ЕРП Север правят регулярни обходи и инспекции на електроразпределителната мрежа и след анализ на докладваните резултати включват в инвестиционната програма обектите за рехабилитация. Навременната рехабилитация на съоръженията, снабдяващи с електричество клиентите, гарантира качеството на предлаганата услуга и предотвратява възникването на непредвидени повреди по електроразпределителната мрежа.

Добричка област е един от най-уязвимите в климатично отношение райони на територията, обслужвана от Електроразпределение Север. Това предполага ускорена амортизация на електроразпределителните съоръжения, което налага планиране на извънредни инвестиции и ремонти. Дружеството съобразява атмосферните условия и се стреми да реализира своите ремонтни дейности по електроразпределителните съоръжения с минимално прекъсване на електрозахранването за клиентите в зимните дни.