КЗК отмени обществена поръчка за поддържане на мрежата на тролейбусния транспорт в Добрич

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за откриване на процедура за договаряне без обявление с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на въздушно - контактна мрежа за тролейбусен транспорт на територията на гр. Добрич за календарната 2011 г.”

КЗК отмени обществена поръчка за поддържане на мрежата на тролейбусния транспорт в Добрич

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Пътнически превози” ЕООД. 

Проучването показва, че възложителят е нарушил законовата разпоредба като е открил процедура по договаряне без обявление по реда на ЗОП. Решението на кмета на община Добрич противоречи на общите принципи на чл. 2 от ЗОП, които осигуряват равенство и равнопоставеност  на участниците в процедурата, съобщава сайтът на КЗК.