Симулация на Европейския парламент се проведе в Добрич по международен младежки проект

В симулация на Европейския парламент участваха младежи от 7 държави. Събитието се проведе във Висше училище Международен колеж, в рамките на конференция по проект „Младежта говори за младежка безработица и бъдещето на Европейските структурни фондове”.

Симулация на Европейския парламент се проведе в Добрич по международен младежки проект

В рамките на два дни експерти от различни страни говориха пред младата публика по въпроси, свързани с регионалната  политика на ЕС и инструментите за постигането на нейните цели. Макар и задочно в конференцията взе участие евродепутатът Мария Неделчева, която не успя да присъства поради натоварената си програма, но изпрати топло приветствие към всички, в което беше включила и мнението по обсъжданите въпроси.


В третия ден на събитието по време на симулацията на Европейския парламент, като истински евродепутати, младите делегати започнаха с откриване на заседанието.

 

По време на работа младите „депутати” се разделиха на комисии, в които бяха обсъдени и разработени темите: социалната защита и включването на младите хора с ограничени възможности; признаване на квалификации и компетенции, получени от неформално обучение и младежко доброволчество; работна заетост и предприемачество; финансови изисквания и ефикасност на Европейските структурни фондове по отношение на работната заетост и ученето през целия живот; преход от обучение към пазара на труда.

 

След като всяка комисия оформи конкретни предложения по темите, отново като в истински Европейски парламент, те бяха гласувани от всички членове. Делегатите бяха от държавите Италия, Румъния, Хърватска, Полша, Гърция, Литва и България. Специално за гласуването дойдоха ученици от Пловдив, София, Варна и Бургас, а от Добрич присъстваха младежи от гимназиите - ФСГ, ЕГ, ПМГ и ПГТ.

 

В процеса на работа участниците показаха, че са способни на упоритост и толерантност, преследваха целите си и защитаваха мнението си, но запазиха достойнството на опонентите си.

 

Водеща организация в проекта е  Фондация модерно образование и наука, с подкрепата на Висше училище Межуданроден колеж.