Близо 2 милиона лева по проект ще усвои Община Генерал Тошево

Стартира проект "Отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчивото развитие на алтернативни форми на туризъм" по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. с водеща организация община Генерал Тошево и партньор община Мурфатлар, Румъния.

Близо 2 милиона лева по проект ще усвои Община Генерал Тошево

Цел на проекта е създаване на пазарно ориентирани туристически продукти - екологичен и селски туризъм, свързани с културно-историческото наследство, виното, традиционната кухня, етнография, традиционната музика и занаяти, съобщава сайтът на Община Генерал Тошево.


 

На 16 юни в гр. Калъраш, Румъния е подписан договор между Управляващия орган на програмата и общините Генерал Тошево и Мурфатлар. Договорът е подписан от кметовете Димитър Михайлов и Джордже Кожукару.

 

Проектът е на стойност 1 063 969 евро. Водеща организация по проекта е община Генерал Тошево. За българската страна предвидените средства в бюджета са 902 459 евро.