Съдът санкционира свидетел по дело за кражба от дебитна карта

Окръжен съд – Добрич, наложи глоба от 150 лв. и разпореди да бъде принудително доведен за следващото съдебно заседание неявил се за втори път свидетел по наказателното дело срещу 44–годишния Иван Ен. Ив. от Добрич.

Съдът санкционира свидетел по дело за кражба от дебитна карта

Срещу подсъдимия е повдигнато обвинение за това, че на 24.06.2010 г. в гр. Добрич е използвал дебитна карта и е изтеглил сумата от 400 лв. в 08:46 ч. без съгласието на титуляра – 27-годишна добричлийка.
По искане на подсъдимия в съдебно заседание на 06.04.2011 г. съдът призова за разпит негов приятел. По обясненията на Иван Ив. той му бил предоставил дебитната карта с молба да изтегли парите, защото не знаел как, като му дал ПИН-кода, написан на листче.
           

За втори път днес свидетелят не се яви на делото, въпреки че е редовно призован.
           

Като взе предвид, че по делото са проведени 5 съдебни заседания и прилагайки принципа за бързина на съдебното производство, Окръжен съд – Добрич, счете за необходимо да санкционира свидетеля и да постанови принудителното му довеждане за следващото съдебно заседание на 27.06.2011 г.
           

Досега Иван Ив. се представляваше сам по делото, но съдът констатира, че той междувременно е настанен в Затвора в Белене, за да излежи наказание лишаване от свобода по друга присъда. Това налага подсъдимият да има адвокатска защита. Съдебният състав допусна да бъде оказана правна помощ на Иван Ив. и поиска Адвокатска колегия – Добрич, да му определи адвокат за служебен защитник.