Планови прекъсвания на тока на 17 и 18 май

От Е Он България съобщават за следните спирания на тока в Област Добрич:

Вторник, 17.05.2011:

На 17.05.2011г. от 08.00 часа до 17.00 часа, поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в: с.Александрия, с.Абрит, с.Коритен, с.Кап.Димитрово, с.Габер, с.Огняново, с.Северняк, с.Пор.Кърджиево.

На 17.05.2011г от 08.30 часа до 16.30 часа, поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в селата Дуранкулак, Езерец, Крапец, Смин Граничар, Черноморци, Захари Стояново, Ваклино, Стаевци, Божаново и Твърдица и съоръжения на ВИК П/С Дуранкулак, П/СВаклино, П/С Смин и П/С Крапец.

Сряда, 18.05.2011:

На 18.05.2011г. от 09.00ч до 10.00ч и 13.00 до 14.00 ч., по заявка за извършване на работа по съоръженията на електроенергийните обекти собственост на ЕСО ЕАД – МЕПР – Добрич, ще бъде прекъснато захранването на следните обекти и населени места, с. Брястово , сондаж на ВиК в с. Македонка , ГРУ Варна, ГРУ Синик , ГРУ Топола.