Планови прекъсвания на тока в Област Добрич за следващите дни

Събота, 19.03.2011:

На 19.03.2011г.от 09.00 часа до 16.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр.Балчик, „Сортови семена”, ”Топливо”, бетонов възел „Сплендид”, метален цех, цех за дограма, склад за дървен материал.

Неделя, 20.03.2011:

На 20.03.2011г. поради ремонтни работи от 09.00 до 14.00 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич ЕООД „Булмат”, „Технострой-инженеринг”АД, Професионална гимназия по ТОЛП, ЕТ”Сева-Севим Азизова”

Понеделник, 21.03.2011:

На 21.03.2011г. от 09.00 часа до 13.00 часа поради профилактика на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването в общ.Балчик, с.Брястово, сондаж на В и К в с.Македонка, ГРУ „Варна”, ГРУ „Синик” и ГРУ „Топола”.

На 21.03.2011г. от 8:30 до 16:30 ч. поради ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването на ТП Пречиствателна Станция гр.Шабла.