Планови прекъсвания на тока за 17 и 18 март

Четвъртък, 17.03.2011:

На 17.03.2011г. поради ремонтни работи от 09.00 до 14.00 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич ул.Екз.Йосиф,ул.Екзарх Антим и част от ул. Г.Кирков ,Възраждане №9 и бившо кино Родина .

На 17.03.2011 г., от 09.00 ч. до 16.00 ч., ще бъде прекъснато ел.захранването поради ремонт на мрежа средно напрежение: с.Кранево община Балчик, Комплекс Белвю, комплекс РАК 13, комплекс Ботонкин – Варна капитал.

На 17.03.2011г от 09:00 до 16:00 часа поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването Курортната зона в гр. Каварна.

Петък, 18.03.2011:

На 18.03.2011г., от 8.30 до 16.30 ч., поради ремонтни работи на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато електрозахранването на ТП ПС Горун.

На 18.03.2011 г.,  от 09.00 ч. до 16.00 ч., ще бъде прекъснато ел.захранването поради ремонт на мрежа средно напрежение: Община Балчик, с.Рогачево и землището на село РогачевоВременно  прекъсване на напрежението ще има в населените места.с Оброчище, с.Църква, кв.Младост, с.Ляхово.

На 18.03.2011г от 09:00 до 16:00 часа в гр. Каварна ресторант „Св. Георги” , „Хъшове”,сладкарски цех, ВиК ЕООД-Каварна , района около бензиностанция „Петрол”, блокове Карвуна , Добротица и района наоколо както и Ветрогенераторните паркове на извод Гимназия