Пловдивският аграрен университет иска съгласието на Общинския съвет за колеж в Добрич

Съгласие за разкриване на колеж към Аграрен университет–Пловдив в Добрич ще гласува Общинският съвет на заседанието си на 21 февруари.

Пловдивският аграрен университет иска съгласието на Общинския съвет за колеж в Добрич

Вносител на докладната записка е председателят на Постоянната комисия „Наука и образование” Александър Алексиев. В нея е посочено, че в Община Добрич са постъпили две писма от Пловдивския аграрен университет относно откриване на колеж по агробизнес и предприемачество. Той ще бъде в структурата на Аграрния университет, който е държавен и има 65-годишна история в областта на земеделското образование у нас. Студентите ще се обучават в редовна и задочна форма до образователна степен „бакалавър”.  

Висшето учебно заведение е взело решение за откриване на два специализирани колежа – в Добрич и в Плевен, още през септември миналата година на заседание на Академичния съвет. Според ректора на Аграрния университет проф. Греков точно такъв вид учебно заведение е необходим за региона. Българското земеделие се променя и трябва да се прави от добре обучени управленски кадри, от нов тип специалисти, аргументира се той по време на визита в добруджанския град преди месец.