Болните от грип в Добричко - предимно деца

Водещи по заболяемост от грип в областта са възрастовите групи 5-14г.и 0-4г., съобщават от Регионална Здравна Инспекция - Добрич. Вчера в 6 училища в град Добрич е имало над 30% отсъстващи ученици, а в други 8 училища процентът на отсъстващите ученици е бил над 20.

Болните от грип в Добричко - предимно деца
След оценка на епидемичната ситуация в областта по отношение разпространение на грип и остри респираторни заболявания , на 15.02.2011г. РЗИ - Добрич даде становище на РИО на МОМН за временно прекратяване на учебните занятия във всички училища на територията на гр. Добрич и в ОУ “В. Левски” с. Хитово, общ. Добричка за периода от 16.02. до 20.02.2011г. Временно са прекратени учебните занятия и в ОУ “Васил Друмев” с. Орляк, общ. Тервел и в ОУ “Братя Миладинови” с. Черна, общ. Добричка.