47 проекта са одобрени по мярка 141 на ПРСР за полупазарни стопанства в Добричка област

От април стартира нов прием на документи

47 проекта са одобрени по мярка 141 на ПРСР за полупазарни стопанства в Добричка област

47 проекта са одобрени по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” по ПРСР в Добричка област. 31 от тях са подадени за периода юли-септември 2010 г., съобщи координаторът на Областната служба за съвети в земеделието зооинж. Маринела Георгиева.

 

Тя припомни, че от 1 април тази година до края на месец юли стартира нов прием на документи по тази мярка. Земеделските производители, които проявяват интерес, могат да подадат бизнес-плановете си през този 4-месечен период или по време на следващия прием през ноември и декември 2011 г. Всички одобрени бенефициенти ще получават в продължение на 5 години левовата равностойност на 1500 евро. След третата година от стартиране на бизнес-плана, се прави оценка за изпълнение на поставените междинни цели, за да се продължи финансирането.

 

Всички одобрени проекти по мярка 141 са разработени от Областната служба за съвети в земеделието, припомни още Маринела Георгиева. Тази успеваемост се дължи на добрата подготовка на експертите от службата и от Разплащателната агенция.

 

За същия период от юли до септември в национален мащаб са одобрени 1372 проекта по мярката за подпомагане на полупазарни стопанства. ОССЗ има ангажимент за подпомагане на фермерите по четири мерки на Програмата за развитие на селското стопанство. Това са агроекологични плащания, създаване на организации на производители, създаване на стопанства от млади фермери и подпомагане на полупазарни стопанства.

 

 На този етап средствата по мярка 112 са изчерпани и се очаква пренасочване на средства от други мерки, затова най-атрактивна за добруджанци остава мярка 141, коментира още Маринела Георгиева. Според нейните прогнози започва да се засилва интересът и към мярката за създаване на организации на производители и през настоящата година може да се стигне до одобрен проект по тази мярка.

 

 Тя припомни, че през 2010 г. 183-ма земеделски производители от Добричка област са получили финансиране по мярката за създаване на стопанства на млади фермери. От разработените 183 проекта само 10 не са консултирани от Областната служба. Статистиката показва, че Добричка област е на четвърто място по получаване на средства по мярка 112.

 

Всеки един от добруджанските фермери е субсидиран със сумата от от 24 446 лв. Това означава, че в региона по тази линия са влезли общо 4,473 млн. лева, отбеляза още Маринела Георгиева.