Община Тошево разясни на англичаните какви местни данъци плащат

Кметът на Община Генерал Тошево Димитър Михайлов и завеждащ отдел "Местни данъци и такси" в общинската управа Маргарита Георгиева приеха представители на английската диаспора.

Община Тошево разясни на англичаните какви местни данъци плащат

По информация на лидера на местната английска общност Бил Джосез около 120 негови сънародници имат имоти в община Генерал Тошево. От тях 60 живеят постоянно тук, а останалите пребивават временно, като най-често идват по празниците и за лятото.


 

Целта на срещата бе да бъде разяснена в детайли политиката и методологията при изчисляването на данъците на територията на Община Генерал Тошево. Акцентът на срещата  бе поставен върху  образуването на данък недвижи имот и такса смет.


Местната управа се ангажира да провежда подобни разяснителни срещи с чуждестранните жители в Община Генерал Тошево и в бъдеще, с което освен че ще повиши събираемостта на местните данъци и такси, ще бъде и по-близо до проблемите на английските граждани, решили да се установат тук.