Над 245 000 лева са влезли в местната хазна от концесии

Общински съвет Добрич прие отчет за концесионната дейност през 2012 година

Над 245 000 лева са влезли в местната хазна от концесии
2 решения за откриване на процедура за предоставяне на концесия e взел ОбС Добрич през миналата година. Едното е за изграждане на детска площадка и футболно игрище с изкуствена настилка, а другото за строеж на обществена тоалетна в градския парк. Концесионерите за двата обекта са определени и са сключени договори. Контракт има и за ЦДГ № 22, където ще се нанесе частната гимназия „Леонардо да Винчи”.

Прекратена е процедурата за предоставяне на концесия на тъкачницата в Стария Добрич, поради липса на заинтересовани и са развалени 3 концесионни договора. През 2012 г. са проверени всички обекти предоставени на концесия. Извършени са общо инвестиции в размер на 2 103 243,96 лева. Разкрити са 28 нови работни места и са запазени 183 постоянни и 40 сезонни работни места. В проверените обекти концесионерите спазват задължението си за поддържане на обектите. За 2012 година бяха предвидени приходи в размер на 220 000 лева, като събраните приходи са в размер на 245 034 лева. За 2013 година очакваме приходи в размер на 230 000 лева, докладва зам.-кметът Иван Колев.

На въпрос на Мая Димитрова от левицата кое налага прекратяване на концесионни договори, Иван Колев отговори, че концесионерите са изпаднали в неплатежоспособност.