От днес в съда не функционира банков офис

Добричкият окръжен съд уведомява гражданите, че от 01.11.2010 г. в Съдебната палата в Добрич не функционира банков офис.

Предстои Министерство на правосъдието да обяви и проведе търг за отдаване на предназначеното за банков офис помещение под наем.Добричкият окръжен съд се извинява на гражданите за причинените им неудобства и ги моли, да ползват услугите на банките в града, за да приведат дължимите от тях суми към съдебната система.

Банковите сметки на Добричкия окръжен съд и на районните съдилищата от окръга са поместени на интернет-страницата на ДОС.

Банковите сметки на Добричкия окръжен съд са изнесени и на информационните табла на ДОС в Съдебната палата.