Обучение на съдебни служители за обслужване на гражданите

Обучение на тема „Съдебно-административно обслужване на граждани” се провежда днес и утре в Обучителната зала на Добричкия окръжен съд. В него участват 24 служители на окръжни, районни, военни и административни съдилища от Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Велики Преслав, Разград, Дулово, Каварна и Балчик. То е финансирано от Националния институт на правосъдието.

Лектор на семинара е Роза Георгиева – завеждащ канцелария на Гражданско отделение в Софийски градски съд. „Обучението е интерактивно. Целта ни е с подготвените материали, предоставените знания и направените упражнения да подтикнем съдебните служители към нови идеи. Очакваме те да споделят свой опит и практики”, коментира тя. Програмата предвижда обсъждане на стандартите за обслужване на клиенти, значението на професионалното обслужване, работата с трудни клиенти, професионалната етика, отношенията между служителите в съда и йерархичните отношения между съдии и служители.Това е трето обучение на Националния институт на правосъдието, на което е домакин Добричкият окръжен съд.