Обучават децата в ОУ „Христо Смирненски” на антиагресия и превенция на употреба на психоактивни веще

В ОУ „Христо Смирненски” град Добрич вече втори месец протича обучение в две паралелки първи клас по проект „Анти агресия и превенция на употреба на психоактивни вещества”. Община град Добрич финансира гражданската инициатива на училищно настоятелство при ОУ” Хр.Смирненски”, чийто партньори са отдел образование и култура и Общински превантивно-информационен център по наркотични вещества.

Първата фаза на проекта протече с провеждане на обучителен семинар на 15 начални учители от 10 училища на територията на Община град Добрич, на който бе представена методиката и различните методи на превенция и най-добрите практики в ЕС и САЩ.

Методиката за превенция на агресивно и рисково поведение е насочена към възрастовата група І – V клас и включва от 19 до 30 урочни плана за всеки клас, организирани в занятия от 30 мин. С подробни инструкции за водещия и работни листа на учениците.

Отправна точка на методиката е да се помогне на учениците да се научат да идентифицират и разбират чувствата си, да ги споделят и да дават израз на трудните си изживявания по безопасен начин, който да не води до агресия или рисково поведение. Темата за химичните вещества се въвежда по деликатен и ненатрапчив начин, отново в тясна връзка с чувствата и поведението, като се акцентира върху това, че има вещества, които променят настроението, а различните етапи на развитие на зависимост се илюстрират с подходящи за съответната възрастова група примери, игри и казуси. В тази връзка се въвежда и темата за вземане на решения и отговорността за избора, който правим, включително по отношение на тютюнопушенето, алкохола и наркотиците, а също и това как околните могат да повлияят върху тези решения-т.е. как може да се устои на натиска и да се поеме само адекватен риск. Темата за семейството се въвежда като нещо много специално-различните видове семейства, трудни ситуации в семействата, любими семейни занимания и ценности, които семейството култивира.

Последният раздел фокусира подобряването на самооценката и самочувствието на учениците, като силен защитен фактор за пълноценен и здравословен начин на живот: разбирането на уникалността и силните качества, които всяко едно дете носи в себе си – неговите таланти и заложби.